BEZPLATNÁ KALKULACE

Máte dotaz?

Volejte: 777 794 184

Co umíme

TECHNICKÉ PŘEKLADY

Návody k obsluze, TPD, bezpečnostní listy, specifikace produktů, prezentace produktů apod.

MEDICÍNSKÉ PŘEKLADY

Popisy farmaceutických výrobků a léčiv, letáky, popisy zákroků, výpisy z nemocniční dokumentace apod.

PRÁVNÍ PŘEKLADY

Předvolání, rozsudky, notářské úkony, právnická korespondence, soudní spisy apod.

SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY

Oddací, rodné, úmrtní listy, diplomy, přílohy k diplomu, potvrzení o zaměstnání, kvalifikaci apod.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Poptávky na podání nabídky, nabídky do výběrových řízení, zadávací podmínky, registrační dokumenty firem (Obchodní rejstřík, udělení IČ, udělení DIČ) apod.

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

Bankovní výpisy, pojišťovací smlouvy, smlouvy o úvěru apod.

INFORMACE

PRO PŘEKLADATELE

Jste specialistou v překládání daného jazyka? Těšíme se na spolupráci. Stále hledáme spolupracovníky vysoké kvality s překladatelským portfoliem.

CENÍK

Seznamte se, prosím, s naším ceníkem tlumočení a písemných překladů a zkuste nám zaslat poptávku s pomocí formuláře nacenění.

KONTAKT

Infolinka centrály: +420 777 794 184
E-mailová podpora 24h:
info@preklady-ostrava.cz