BEZPLATNÁ KALKULACE

Máte dotaz?

Volejte: 777 794 184

GDPR

§1

1. Správcem osobních údajů je Mateusz Piotr Gaszka se sídlem na ulici Teslova 1129/2b, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00, IČ:01366831, dále uváděný jako: překladatelská kancelář.
2. Překladatelská kancelář může svěřit zpracování shromážděných osobních údajů uživatelů jinému subjektu na základě s ním uzavřené smlouvy o svěření zpracování osobních údajů.

§2

1. Překladatelská kancelář zavádí tyto Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookies, dále uváděné jako „Zásady”.

2. Pojem „Uživatel” označuje uživatele internetu, který navštívil webové stránky

www.preklady-ostrava.cz a jejich podstránky, dále uváděné jako „portál”.

§3
1. Uživatel může kontaktovat překladatelskou kancelářs pomocí za tímto účelem na portálu uvedených kontaktních údajů, např. e-mailové adresy. I v takovéto korespondenci budou uvedeny osobní údaje, např. e-mailová adresa.
2. Veškeré osobní údaje, které uživatel uvede během kontaktu s překladatelskou kanceláří, jsou zpracovávány v souladu s požadavky definovanými v právních předpisech, především v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále uváděného „GDPR“.

§4
1. Překladatelská kancelář informuje uživatele, že příjemci osobních údajů budou: subjekty zajišťující hosting portálu, věnující se její bezpečnosti, na základě zvláštních předpisů k tomu oprávněné státní orgány, dodavatelé nástrojů pro analytiku pohybu na portálu a vedení marketingu, Česká pošta, kurýrní služby.

§5
1. Uživatel má právo na přístup ke svým osobních údajům a může požadovat jejich ověření nebo opravení a také odstranění, pomocí zaslání příslušné žádosti překladatelské kanceláři
2. Uživatel má také právo omezit zpracování osobních údajů. Pokud budou osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními požadavky, má uživatel právo vznést stížnost k dozorčímu orgánu.
3. Uživatel má také právo vznést odpor ve věci zpracovávání osobních údajů, pokud budou základem zpracování právně opodstatněné zájmy překladatelské kanceláře nebo třetího subjektu, včetně odporu týkajícího se zpracování pro potřeby přímého marketingu.

§6
1. Překladatelská kancelář zpracovává osobní údaje uživatelů a využívá je v rozsahu a pro účely nezbytné pro poskytnutí odpovědi na dotaz uživatele nebo vyřešení záležitosti předložené během kontaktu uživatele s překladatelskou kanceláří.
2. Právní základ zpracování osobních údajů tvoří čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 6 odst. 1 písm. b a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Právně opodstatněným zájmem správce je vedení marketingu, poskytnutí odpovědi na zprávu uživatele a vyřešení záležitosti představené uživatelem.
3. Na základě doplňujícího a volitelného souhlasu, který může uživatel vyjádřit v samostatném prohlášení, má překladatelská kancelář právo zasílat mu na uvedenou e-mailovou adresu a telefonní čísla marketingové informace a na základě samostatného souhlasu realizovat telefonické hovory na telefonní číslo uživatele za účelem předat mu obchodní informace. V případě vyjádření takovýchto souhlasů nebo jednoho z nich bude právním základem zpracovávání osobních údajů také čl. 10 zákona ze dne 18. 7. 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou nebo čl. 172 telekomunikačního zákona ze dne 16. 7. 2004. Tyto souhlasy mohou být uživatelem kdykoliv staženy, což ovšem neovlivňuje legálnost zpracovávání před stažením souhlasu.

§7
Osobní údaje zpracovávané v rozsahu výkonu marketingových úkonů budou zpracovávány po dobu jejich vykonávání překladatelskou kanceláří nebo vyjádření odporu vůči dalšímu zpracování osobních údajů uživatelem, nebo odvolání souhlasu se zasíláním marketingových informací na e-mailovou adresu, nebo odvolání souhlasu s navazováním telefonických hovorů pro předávání obchodních informací. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s navázáním kontaktu uživatele s překladatelskou kanceláří budou zpracovávány po dobu potřebnou k poskytnutí odpovědi na zprávu uživatele a vyřešení v ní řešené záležitosti.

§8
Překladatelská kancelář používá v souladu s aktuálními předpisy o ochraně osobních údajů technické prostředky zabraňující získávání a upravování osobních údajů zasílaných elektronickou cestou neoprávněnými osobami.

§9
Uživatel má možnost kontaktovat překladatelskou kancelář anonymně nebo s pomocí pseudonymu. Ovšem korespondence v některých záležitostech může požadovat uvedení vlastních osobních údajů.

§10
1.Překladatelská kancelář využívá soubory cookies, tedy malé textové informace uložené na koncovém zařízení uživatele (např. počítači, tabletu, smartphonu). Cookies mohou být čteny teleinformatickým systémem překladatelské kanceláře.
2. Překladatelská kancelářukládá soubory cookies na koncovém zařízení uživatele a následně získává přístup k v nim obsaženým informacím za účelem:
a) přizpůsobení obsahu portálu preferencím uživatele a optimalizace používání portálů; tyto soubory především umožňují rozeznat zařízení uživatele a příslušně zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

b) marketingovým, včetně vedení remarketingu, tedy zobrazování uživateli reklam týkajících se portálu a překladatelské kanceláře na jiných internetových stránkách,
c)pro statistické účely, především jde o to umožnit překladatelské kanceláři analyzování způsobu, jak uživatelé používají portál.

§11
1. Překladatelská kancelář také informuje uživatele, že existuje možnost takové konfigurace internetového prohlížeče, která znemožňuje ukládání souborů cookies na koncovém zařízení uživatele.
2. Překladatelská kancelář rovněž uvádí, že soubory cookies mohou být uživatelem po jejich uložení skupinou WM smazány prostřednictvím: příslušné funkce internetového prohlížeče, programů sloužících k tomuto účelu nebo využití příslušných nástrojů dostupných v rámci operačního systému, který uživatel používá..
3. Na těchto odkazech se nacházejí informace o způsobech odstranění cookies v nejoblíbenějších internetových prohlížečích:
Firefox
Opera
Internet Explorer
Chrome
Safari

§12
Překladatelská kancelář rovněž informuje uživatele, že změna konfigurace internetového prohlížeče, která znemožní nebo omezí uchovávání souborů cookies na koncovém zařízení uživatele, může způsobit omezení funkčnosti poskytovaných služeb. K podobným následkům může vést smazání souborů cookies během poskytování služby. Může to způsobit nemožnost přihlásit se k portálu nebo přerušení relace po přihlášení.

§13
1. Portál používá Google Analytics, služby analýzy návštěvnosti webových stránek zpřístupňovaných Google, Inc., dále uváděnou jako „Google“.
2. Google Analytics využívá „cookies“, tedy textové soubory umístěné do počítače nebo jiného zařízení uživatele za účelem umožnění portálu analyzovat způsob, jak ho uživatelé používají. Informace generované cookie o používání portálu uživatelem (včetně jeho IP adresy) budou předány společnosti Google a jsou jí uloženy na serverech v USA.
3. Google bude tyto informace používat pro hodnocení používání portálu uživatelem, tvorbu reportů týkajících se pohybu na stránkách pro operátory stránek a poskytování jiných služeb spojených s pohybem na webových stránkách a používáním internetu.
4. Google také může tyto informace předávat třetím osobám, pokud bude povinen tak učinit na základě právních předpisů, nebo v případě, kdy tyto osoby zpracovávají takovéto informace jménem Googlu.
5. Uživatel může vypnout činnost Google Analytics instalováním bezplatného doplňku do prohlížeče blokujícího Google Analytics.

§14
1. V případě otázek a názorů týkajících se překladatelskou kanceláří uplatňovaných zásad žádáme o jejich zaslání na e-mailovou adresu: info@preklady-ostrava.cz