BEZPLATNÁ KALKULACE

Máte dotaz?

Volejte: 777 794 184

Podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PŘEKLADATELSKÝCH A TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB www.preklady-ostrava.cz

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.Tyto obchodní podmínky (dále nazývané jako „Obchodní podmínky“) definují pravidla pro poskytování služeb zákazníkovi v rozsahu písemných překladů a tlumočení prostřednictvím www.preklady-ostrava.cz Teslova 1129/2b, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00, IČ:01366831, (zvané dále jako „Centrum překladů“), a také práva a povinnosti smluvních stran ohledně vykonání zadaného překladu.

2. Centrum překladů poskytuje překladatelské a tlumočnické služby na základě písemné objednávky.

3. K uzavření smlouvy o vykonání překladu dochází okamžikem přijetí cenové nabídky služby. Přijetí cenové nabídky zákazníkem bude dále nazýváno „Objednáním“.

II. PŘEKLADY

1. Zákazník dodává dokumenty k překladu na níže uvedenou adresu nebo na e-mailovou adresu: info@preklady-ostrava.cz nebo Teslova 1129/2b, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00

2. Centrum překladů je povinno určit přibližnou cenu realizace překladu ve formě cenové nabídky potvrzené zákazníkem emailem nebo ústně.

3. Zrušení objednávky na překladatelskou službu musí být provedeno písemně a doručeno do Centra překladů osobně, poštovní nebo kurýrní zásilkou, elektronickou poštou.

4. V případě zrušení objednávky na realizaci písemného překladu bude zákazník zatížen náklady plynoucími přímo z množství textu přeloženého do okamžiku, kdy Centrum překladů obdrželo zrušení zakázky. Zákazník nemůže zrušit objednávku v poslední den její realizace a také v případě, kdy byla již zaplacena předem.

III. TLUMOČENÍ

1. Zákazník si objednává tlumočnickou službu telefonicky nebo písemně na následující adrese nebo e-mailové adrese: info@preklady-ostrava.cz
Teslova 1129/2b, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00

2. Centrum překladů je povinno dohodnout se zákazníkem termín a přibližnou cenu provedení tlumočení ve formě cenové nabídky.

3. Zrušení objednávky na tlumočnickou službu musí být provedeno písemně a doručeno do Centra překladů osobně, poštovní nebo kurýrní zásilkou, elektronickou poštou.

4. Zákazník nemůže zrušit tlumočení později než 48 h před jeho začátkem nebo pokud již bylo zaplaceno předem.

5. Každá započatá hodina tlumočení se počítá jako celá hodina poskytování služby.

IV. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Podání objednávky se pojí s povinností ji uhradit.

2. Zákazník je povinen uhradit odměnu na základě faktury nebo e-mailové cenové nabídky obdrženého od Centra překladů.

3. Platby budou realizovány ve formě bankovního převodu na bankovní účet Centra překladů uvedený na faktuře, do 7 dnů od data vystavení faktury. Centrum překladů si vyhrazuje právo na požádání zákazníka o provedení platby předem za překlad ještě před započetím zakázky. Pak povede potvrzení o provedení převodu k přijetí zakázky k realizaci.

4. Zodpovědnost Centra překladů vůči zákazníkovi, mající jakýkoliv základ, je omezena na částku odměny bez DPH za překlad/tlumočení, v souvislosti s nímž vznikla škoda.

5. Centrum překladů prohlašuje, že v rozsahu realizace zakázek využívá služeb subdodavatelů.

6. K přijetí písemného překladu zákazníkem dochází v okamžiku jeho fyzického nebo elektronického obdržení od Centra překladů.

7. Ve lhůtě 7 dní od předání překladu zhotovitelem zákazníkovi může zákazník oznámit vady. Nenahlášení vad v překladu v termínu do 7 dní od jeho obdržení se považuje za konečné přijetí.

8. V záležitostech, které tyto obchodní podmínky neupravují, platí obecné předpisy.