BEZPLATNÁ KALKULACE

Máte dotaz?

Volejte: 777 794 184

Další služby

Velkoobjemové překlady

Za velkoobjemové překlady považujeme překlady převyšující rozsah 20 NS. Pro tento druh překladů vytváříme zvýhodněné cenové nabídky a konečnou cenu s vámi budeme kalkulovat individuálně.

Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím

Jako doplňkovou službu ke všem typům překladů do cizího jazyka nabízíme korekturu kvalifikovaným rodilým mluvčím (kvalifikací v tomto případě rozumíme vysokoškolské pedagogické vzdělání nebo certifikát opravňující k výuce dotyčného jazyka v zahraničí).

Stylistická korektura překladů jazykovým korektorem

„Uhlazení“ překladu profesionálním jazykovým korektorem, po jehož zásahu je text čtivější. Překladatel se soustředí zejména na smyslovou a gramatickou správnost překladu, kdežto korektor se soustředí i na stylistiku

Použití CAT nástroje Trados

Použili jsme CAT nástroj Trados u cca 100 projektů, naše databáze obsahuje více než 300.000 pojmů.

Použití CAT nástroje Wordfast

Nástrojem Wordfast jsme zpracovali více než 60 překladů a naše databáze čítá přes 170.000 pojmů.

Grafické zpracování překladů (DTP)

Podporujeme všechny typy grafických formátů, úzce spolupracujeme s grafickým studiem.

Přepis textu

Používáme software OCR, cena je 30% základní ceny překladu požadovaného jazyka

Notářské ověření kopie

Abychom zajistili co nejlepší servis a nejlepší služby pro vás, spolupracujeme s několika notářskými kancelářemi v okolí.

Osobní doručení a vyzvednutí překladu

Zajišťujeme na centrále dle potřeby a klienta, vše pro vaše pohodlí.

Zajištění tisku ve více kusech

Barevný nebo černobílý laserový tisk.