BEZPLATNÁ KALKULACE

Máte dotaz?

Volejte: 777 794 184

Bezplatná kalkulace

FORMULÁŘ NACENĚNÍ

Pozor: nacenění nezavazuje k podání.


Informujeme, že překládáme do všech jazyků světa!

--vyberte--
--vyberte--
--vyberte--
--vyberte--
--vyberte--

Soubory/dokumenty k přeložení (podporované formáty: jpg, png ,tiff, pdf, doc, docx; maximální velikost souboru: 5 MB) V případě souborů větších než 5 MB je, prosím, zašlete přímo na adresu:

Přidat soubor
Nebyl vybrán soubor
Přidat další soubor
--vyberte--

Pole označená * jsou povinná.

Pole označená * jsou povinná.

*Souhlasím se zpracováním svých osobních údajù v souladu s èl. 7 Naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zrušení smìrnice 95/46/ES (naøízení) v souvislosti s pøipravením cenové nabídky a realizací pøekladatelských služeb.


Uvedení údajù je dobrovolné, ale nezbytné pro zpracování dotazu. Byl/a jsem informován/a, že mám nárok na pøístup ke svým údajùm, možnost je opravovat a požadovat ukonèení jejich zpracovávání.


Správcem osobních údajù je firma Mateusz Piotr Gaszka,Teslova 1129/2b, 702 00, Moravská Ostrava a Pøívoz, IÈ: 01366831 Doplòující informace týkající se ochrany osobních údajù najdete na stránkách www.preklady-ostrava.cz/gdpr