BEZPLATNÁ KALKULACE

Ostravská překladatelská agentura – Staňte se naším obchodním partnerem!

Jsme skupina kreativních a, což je důležité, kompetentních osob, které svou prací dokazují, co znamenají profesionální překladatelské služby.

TECHNICKÉ PŘEKLADY

Návody k obsluze, TPD, bezpečnostní listy, specifikace produktů, prezentace produktů apod.

MEDICÍNSKÉ PŘEKLADY

Popisy farmaceutických výrobků a léčiv, letáky, popisy zákroků, výpisy z nemocniční dokumentace apod.

PRÁVNÍ PŘEKLADY

Předvolání, rozsudky, notářské úkony, právnická korespondence, soudní spisy apod.

SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY

Oddací, rodné, úmrtní listy, diplomy, přílohy k diplomu, potvrzení o zaměstnání, kvalifikaci apod.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Poptávky na podání nabídky, nabídky do výběrových řízení, zadávací podmínky, registrační dokumenty firem (Obchodní rejstřík, udělení IČ, udělení DIČ) apod.

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

Bankovní výpisy, pojišťovací smlouvy, smlouvy o úvěru apod.

INFORMACJE

box_icon1_none box_icon1_hover

O NÁS

Ostravská překladatelská agentura má sídlo v Ostravě a je centrálou pro své pobočky. Poskytujeme služby široce chápaných jazykových překladů.
box_icon2_none box_icon2_hover

KDO JSME?

Jsme překladatelská agentura, jejímž posláním je poskytovat profesionální překladatelské služby prostřednictvím týmu vysoce kvalifikovaných specialistů.
box_icon3_none box_icon3_hover

PROČ MY?

U Ostravské překladatelské agentury získáte záruku včasného dodání vysoké odborné úrovně realizované zakázky a naprosté důvěrnosti svěřených dokumentů.
box_icon4_none box_icon4_hover

PRO PŘEKLADATELE

Jste specialistou v překládání daného jazyka? Těšíme se na spolupráci. Stále hledáme spolupracovníky vysoké kvality s překladatelským portfoliem.
box_icon5_none box_icon5_hover

CENÍK

Seznamte se, prosím, s naším ceníkem tlumočení a písemných překladů a zkuste nám zaslat poptávku s pomocí formuláře nacenění.
box_icon6_none box_icon6_hover

KONTAKT

Infolinka centrály: +420 777 794 184
E-mailová podpora 24h:
info@preklady-ostrava.cz